Koncert Antikvartetu v tomto neobvyklém prostředí má přispět k opravě a údržbě této významné stavební památky. Románský, goticky přestavovaný kostel v Boleticích pochází z poloviny 12. století. Vzácná památka se roku 1947 ocitla ve vojenském prostoru, což vedlo k její devastaci, zastavené až v 90. letech 20. století. Od té doby je postupně opravována.
Kostel sv. Mikuláše ležící těsně za hranici vojenského újezdu Boletice a patřící do katastrálního území obce Kájov ožívá novým životem. Díky aktivnímu přístupu obce je možné se do něj podívat v rámci komentovaných prohlídek a také se v něm při různých příležitostech pořádají koncerty vážné hudby.
 
              Kostel sv. Mikuláše Boletice, foto Archiv NPÚ
                  Kostel se nachází ve vojenském újezdu
                     Kostel sv. Mikuláše v Boleticích ožívá

                               Střecha už je nová

                       Kostel sv. Mikuláše Boletice, foto Ladislav Pouzar

                       Podle nápisů snadno odhadnete původce devastace kostela.