ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY

Mirochov 33

378 06 Chlum u Třeboně

email: antikvartet@antikvartet.cz

Datum: _____________

VĚC: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (specifikujte zboží):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Číslo objednávky: _______________________

Datum objednání zboží: ______________________

Datum obdržení zboží: _____________________

Jméno a příjmení spotřebitele: ____________________________________

Adresa spotřebitele: ___________________________________________________________

Kupní cenu žádám zaslat na: uvedenou adresu / bankovní účet č. ______________________

____________________________

Podpis spotřebitele